Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Update cookies preferences

Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.

online konfigurátor

Zpracování osobních údajů (odst. III OP)

Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů udělujete společnosti Moliton Czech spol. s r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2, IČ 27728382, DIČ CZ27728382.

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • adresa
 • název firmy
 • IČ, DIČ

Poskytnuté údaje zpracováváme za účelem realizace kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) jste povinni uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Podle nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to odesláním požadavku na emailovou adresu info@moliton.cz
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně kopii zpracovávaných osobních údajů (prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace)
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • na přenositelnost údajů
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu danou platnou legislativou.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů:

 • Česká pošta - údaje nutné pro doručení zásilek
 • Direct Parcel Distribution CZ - údaje nutné pro doručení zásilek
 • Externí účetní firma - údaje nutné k vedení účetní agendy
 • Správce počítačové sítě - přístup na firemní web